Sparräntan – Den riskfria räntan

Risk – vän eller fiende

Ordet risk klingar oftast negativt för de flesta personer. När det kommer till ekonomi och investeringar kan risken vara din vän men det gäller att hålla koll på den och veta hur stor risk man tar på sig sett över hela sin portfölj.

Man kan säga att grunden i investeringsteori är den riskfria räntan vilken kan definieras som den avkastning en investerare kan förvänta dig om denne hade en representativ marknadsportfölj motsvarande alla tillgångar i ekonomin. I praktiken kan den riskfria räntan sägas motsvara den sparränta man kan få på ett sparkonto. För att vara helt rättvis bör man nog lägga till att sparkontot även ska omfattas av insättningsgarantin, så länge den investerade summan inte överstiger gränsen för garantin på 100 000 EUR.

Om man som investerar eftersträvar en avkastning som ligger högre än vad man kan få på ett sparkonto kan man också räkna med att man måste ta på sig ytterligare risk. Givetvis gäller samma sak vid det omvända tankesättet, för all risk utöver detta ska man som investerare förvänta sig en högre avkastning. Med detta tankesätt förstår man också sparkontots roll i investeringsportföljen, där den används för att sänka den totala risken.

Vad du i praktiken sedan gör för att justera upp och ner din totala risk är att ändrar fördelningen mellan din placering i den riskfria tillgången och andra tillgångar. Ett exempel skulle kunna vara att du sammanlagt har 100 000 SEK i din portfölj. Dessa fördelas mellan sparkonto (riskfri ränta), och en aktiedepå. För att förenkla tänker vi oss att fördelningen av aktier i din portfölj exakt avspeglar den svenska Large Cap listan vilket skulle innebär att om den under en dag går upp 1% ökar också din aktieportföljs värde med 1%. Vi kan säga att du har 30% av dina tillgångar på sparkontot och 70% i aktieportföljen. Om du vid något tillfälle skulle vilja sänka den totala risken i din portfölj skulle du kunna skifta andelarna mellan sparkontot och aktieportföljen.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

Leave Comment