Spara eller amortera?

Spara eller amortera?

För tillfället går det knappt en dag utan att man läser om att skuldsättningen i Sverige ligger rekordhögt och måste sänkas. De flesta av oss som har lån, då kanske främst på sitt boende, har väl någon gång tänkt vilket som är bäst. Spara pengar eller amortera på sina lån?

Denna fråga känns extra aktuell just nu när det är skakigt på de finansmarknaden. I ett sådant läge kan det kännas mest lockande att amortera på sina lån för att minska sin utsatthet. Men på lång sikt är det möjligt att det hade varit mer lönsamt att investera i fonder eller köpa aktier. För när det är skakigt på finansmarknaden går priserna på aktier ner och räntan är oftast också låg. Givetvis måste man vara medveten om att investeringar i aktier eller fonder alltid innebär en risk.

Tack vara inflationen och ränta-på-ränta effekten på sparandet har låntagarna och spararna tiden på sin sida. Med tiden kommer inflationen äta upp värdet på lånet samtidigt som dina besparingar ökar snabbare och snabbare. Det gäller inte på sms-lån eftersom de har en för hög ränta för att man ska få den effekten.

Svaret på om det är bäst att amortera eller spara undan pengar beror bland annat på vilken fas i livet man befinner sig i och vilken belåningsgrad man har på sitt boende, om det är boendelån det handlar. En hög belåningsgrad gör en mer sårbar för förändringar i marknadspriserna på boende. Om man skulle bli tvungen att sälja vid fel tillfälle skulle det kunna sluta med att man inte får tillbaka tillräckligt ed pengar för att kunna lösa hela lånet. Därför är det om man amorterar så att man inte har mer än 75% i belåningsgrad. Därefter kan man fokusera mer på att bygga upp ett långsiktigt sparande.

Även fasen i livet, eller åldern, kan påverka vilka som passar bäst mellan amortering eller sparande. Tidigt i livet kan det vara bra att amortera i en högre takt för att i framtiden kunna bo billigt medan det kan vara ett bättre alternativ att spara pengar om man redan har en låg belåningsgrad och färre år till pensionen.

If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.

Leave Comment